Kulturgården Bjerkem

Møter, kurs og samlinger på Bjerkem gir deg kulturopplevelser på jobb! På Bjerkem er dere på historisk grunn, en av de mange «gamle trøndergårdane» med gravhauger like ved. Tørkhuset har stått her fra like etter gjenoppbygginga av gården etter Svartedauden. Husene på gården har trulig ligget på same plass i 1500 – 2000 år. Bjerkem…